Laurus

Krupni zeleni list, brzog rasta, lepo se oblikuje i sve više se koristi za žive ograde.