Arizonski čempres

Kompaktan, kupast, visoki četinara plavičaste boje pogodan za oblikovanje. Spada u veoma otporne brzorastuće četinare i u našim uslovima raste bez ikakvih problema.